Më shumë se 500,000 njerëz ose 10% e popullsisë së shtetit të Oregon-it janë detyruar të eva kuuohen pasi zja rret apoka liptike po përfshijën të gjithë vendin dhe sipas autoriteteve, të paktën 15 persona kanë humbur jeten.

Situata është e vështirë në Oregon, ku fla kët e zja rrit që nuk janë parë në të paktën tre dekada kanë shka terruar të paktën pesë qytete.

Zyra e Oregonit për Menaxhimin e Emerg jencave tha se akt iviteti i zjarrit u bë edhe më i rrez ikshëm në Oregonin veriperëndimor ndërsa kushtet e nxehta dhe me erë vazhdonin.

Zja rri filloi në Ashland të martën dhe lëvizi shpejt në veri, duke sh katërruar qytetet Talent dhe Phoenix dhe duke detyruar evak uimin e pjesës më të madhe të qytetit të Medford.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here