në Itali 209 miliardë – Gazeta

  0
  3


  Në fund të një samiti të BE që zgjati 4 ditë dhe 4 net, udhëheqësit evropianë arritën një marrëveshje mbi Fondin e Rimëkëmbjes dhe Buxhetin e BE 2021-2027. Kjo u njoftua nga presidenti i Këshillit të BE Charles Michel. Fondi i Rimëkëmbjes ka një dhuratë prej 750 miliardë euro, nga të cilat 390 miliardë në subvencione.
  Marrëveshja i sjell Italisë një pajë prej 209 miliardë lekë (82 miliardë në subvencione dhe 127 në kredi) diçka më shumë sesa propozimi i Komisionit në maj, i cili ndau 173 miliardë për vendin tonë (82 në ndihmë dhe 91 në kredi).

  Buxheti i përgjithshëm i planit për të mbështetur vendet më të prekura nga Covid-19 ka mbetur i fiksuar në 750 miliardë Dhe pas luhatjeve të ndryshme (nga 500 në 450, në 400) niveli i subvencioneve u ndal në 390 miliardë euro, me Facilitetin e Rilindjes dhe Rimëkëmbjes, zemra e Fondit për rivitalizimin ekonomik, të alokuar drejtpërdrejt në vendet sipas një çelës i saktë i shpërndarjes, në 312.5 miliardë lekë.

  Gërshërët e prera në vend të kësaj zvogëluan transferimet e paketuara midis programeve, 77.5 miliardë (krahasuar me 190 miliardë që mendoi Komisioni). Në veçanti, dhurata e Eu4Healt, programit të ri evropian të shëndetit, u zerua. Fondi i Tranzicionit të Drejtë dhe Fondi Bujqësor për Zhvillimin Rural gjithashtu paguajnë një çmim të rëndë.  Source link

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here