Pe.dof.ilia mund të quhet pak a shumë një çrre.gullim me.ndor i cili duhet ndaluar me çdo kush. E gjithë bota është vënë në levizje për të parandaluar këtë kr.im, madje kryeministri i Pakistanit Imran Khan u ka shpallur luf.të pë.rdhun.uesve dhe pe.dofi.lëve.

Ai dëshiron t’i va.rë publikisht por është i shqetësuar se BE do ta dë.nojë nëse e bën këtë gjë. Pra, për ta mbajtur Evropën të lumtur, ai ka sugjeruar që për.dhun.uesit dhe ke.qtra.jtuesit e fëmijëve “t’i nënshtrohen kas.trimit kimik ose oper.acionit në mënyrë që ata të mos mund të bëjnë asgjë në të ardhmen”.

Khan thotë:

Për.dhun.uesit dhe ke.qtraj.tuesit e fëmijëve duhet të varen në publik. Ju gjithashtu nuk i dini statistikat reale, sepse është nën-raportuar. Njerëzit nuk e raportojnë atë për shkak të fr.kësimit ose turpit, gratë kanë turp, askush nuk dëshiron ta tregojë.

Burimi: CNN

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here