Kur afshi sh.përthen aq shumë, mund të ndodhin gjëra jo aq të këndshme. Studiuesit thonë se është diçka normale; mos u tre.mbni!

 

E ndodh që gjatë marrëdhënieve in.time, va.gina të lëshojë tinguj të ngjashme me gazrat trupore. Por nuk duhet të shqetësoheni: Kjo është diçka që ndodh zakonisht, dhe nuk ka të bëjë me gazrat e sistemit të tretjes.

Por në të vërtetë, bëhet fjalë për një masë ajri e cila hyn brenda va.ginës, dhe më pas për shkak të presionit që ushtrohet në va.ginë del duke lëshuar një zhurmë të mbytur.Mjekët shpjegojnë se këto zhurma mund të ndodhin kurdoherë, dhe është diçka krejt e zakonshme, pasi masat e ajrit mund të hyjnë në çdo moment brenda va.ginës.

Ka disa situata në të cilat ka më shumë gjasa që kjo të ndodhë: gjatë stimulimit me gishtërinj, penetrimit të pe.nisit, lodrave të se.ksit, të cilat e shtyjnë ajrin të hyjë. Kur je e ek.situar, hyrja e va.ginës zgjerohet, duke e bërë më të thjeshtë daljen e masave të vogla të ajrit. Ato nuk kanë erë të pakëndshme dhe nuk duhet të shkaktojnë tu.rp sepse janë absolutisht normale. Edhe vir.gjëreshat mund të lirojnë gazra va.ginale.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here