Brenda hundës tuaj gjendet një prej kurave më të kërkuara nga mjekësia.
Bëhet fjalë për një a ntibiotik të fuqi,shëm, aq të fuqi,shëm sa mund të kurojë inf,eksionet më të forta, siç është MRSA-ja.

macro shot of human nose

Kërkuesit kanë zbuluar se 70% e njerëzve mbajnë brenda hundës së tyre një mi krob të quajtur Staphylococcus lugdunensis, i cili tani po shërben për krijimin e një ant ibiotiku të ri, të aftë të luftojë mikr obet më të vështira për t’u zh dukur.

Ky zbulim është konsideruar një mrekulli, pasi tani bakteriet vde kjepr urëse, si E.coli apo Salmo nella, janë duke u bërë gjithmonë e më të forta, më rezistente ndaj kurave të përdorura deri më tani.

Studimi është realizuar nga Universiteti i Tubingen-it, Gjermani, dhe ka bërë një jehonë të madhe në botën e mjekësisë.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here